Sporządzanie biznes planu

Jednym z najważniejszych elementów rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej jest sporządzenie biznes planu. Można go przygotować samodzielnie lub też złożyć zamówienie na jego wykonanie przez wyspecjalizowaną w tej dziedzinie osobę lub firmę. Biznes plan jest podstawowym dokumentem, jaki należy złożyć przy ubieganiu się o różnego typu środki pieniężne – dotacje, wsparcie i kredyty z banku, urzędu pracy czy Unii Europejskiej. Im bardziej jest szczegółowy i rozpisany na podpunkty, tym lepiej. Jego konstrukcja jest uwarunkowana rodzajem przyszłej prowadzonej działalności. Każdy z projektów przedsiębiorstwa powinien zawierać jednak stałe pozycje. Z pewnością na samym początku należy określić rodzaj działalności, świadczonych usług, typ zakładanej firmy, podać dane osoby lub osób, które będą za nią kierować i będą tym samym odpowiedzialne prawnie. W biznes planie konieczne jest zamieszczenie informacji o środkach finansowych przeznaczonych na rozpoczęcie prowadzenia interesu. Trzeba uszczegółowić poszczególne wydatki, wpisać szacowane kwoty na zakup lub wynajem lokalu, sprzętów, nabycie towarów, koszty zatrudnienia, podatki, opłaty wstępne i stałe, określić ich rozplanowanie w czasie.

Dodaj komentarz