Nie kasa motywuje, a zainteresowanie szefa.

Wielkie korporacje mają opracowane systemy motywacji pracowników. Opierajac się na wieloletnim doświdczeniu i wynikach badań specjaliści układają specjalne programy motywacyjne dla korporacji. Monitorowanie kluczowych wskaźników biznesowych, premie i nagrody to tylko cześć strategii. W przypadku małych i śednich firm, często zbudowanych na rodzinnych trudno szukać wypracowanych standardów. Wielu wydaje się, że motywacja to tylko przede wszytskim kwestia finasnów. Okazuje się, że o wiele bardziej niż pieniądze, pracwników motywują czynniki pozafinansowe. Ankiety i badania potwierdzaja, że mozliwośc rozwoju osobistegi i jasna ścieżka kariery to główne motywatory. Poza tym ceniona jest dobra atmosfera w miejscu pracy i zespole. Dlatego od bespośredniego przełożonego zależy, jak pracuje jego zespoł. Pochwały, rozmowy czy angazowanie w trudne zadania (którym pracownik może sprostać, bo w przciwnym razie będzie do demotywator) pozwalajace wykazac się inicjatywą są narzedziami, które powinny być stosowane w codziennej pracy.
Oczywiście, bodźce finansowe są ważnym aspektem pracy, jednak to nie one decydują o zaangażowaniu i poziomie motywacji, a czynniki pozafinansowe. Coraz częstrzymi praktykami na wzór korporacji stają się dofinansowania do róznego rodzaju kartenów na siłownie, basen czy prywatnej opieki zdrowotnej. Okazuje się, że nie jest to duży koszt dla pracodawcy, jest bardzo dobrze postrzegany przez pracownika.