Czy warto monitorować wskaźnik biznesowei w małych firmach?

„Czy się stoi, czy się lezy 1500 się należy” – te czasy odeszły już w niepamięć. Dziś w każdej branży liczą się wyniki. Wydajność i skuteczność pracy jest dziś bardzo ważnymi wskaźnikami, które monitoruje coraz więcej przedsiebiorstw. Coraz więcej wlaścicieli firm i ośób zarządzajacych zdaje sobie sprawę, że rzetelne informacje o stanie ich przdsiebiorstw daja wskaźniki biznesowe. W zalexnosci od profilu działaności mogą one być rózne: produkcja na jednego pracownika, sprzedaż na jednego przedstawiciela, liczba reklamacji, iliczba zwrotów z rynku, czas realizacji zamowienia, procent nietreminowych dostaw i inne. Najweżniejsze przy ustalaniau takich wskaxników jest to, aby były one mierzalne, określone w czasie i były uzalenione od pracownika. Mają one odzwierciedlać wpływ pracownika na działanie fimy. Wcale wskaźniki te nie musząmieć charakteru finansowego.
Pracodawcy zdają sobie sparwę, ze dobrze określone wskaźniki i ich analiza pomaga podejmować dobre decyzje. Jeśli na przykłady efektywnośc naszych pracowników jest na wyokim poziomie, a mimo to nie jesteśmy w stanie zrealizować zamowienia to znak, że warto zastanowic się nad zatrudnieniem dodatkowego persolenlu lub usprawnieneim procesu.